Startpunt Veiligheid

Link Corner

BE-ALERT


Meteen verwittigd bij een noodsituatie: schrijf je in! 

Jouw gegevens worden gebruikt om je in een noodsituatie te verwittigen. Zowel jouw inschrijving als de berichten die je zal ontvangen zijn gratis. 

BEREKEN HIER UW SNELHEIDSBOETE


Met deze tool kan u uw snelheidsboete laten berekenen. Geef de juiste parameters in en klik op 'Bereken'. Ondanks het feit dat de resultaten vaak gecontroleerd worden, zijn deze slechts indicatief. Vias institute is geen geval aansprakelijk voor eventuele fouten.

CHILD FOCUS


De Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen werkt onder de naam ‘Child Focus’. Het is een stichting van openbaar nut.

Zeven dagen op zeven en 24 uur op 24 stelt de organisatie alles in het werk om vermiste kinderen terug te vinden en hun seksuele uitbuiting tegen te gaan, offline en online.

DOCSTOP - CHECKDOC

Bent u uw Belgische identiteitskaart, paspoort of verblijfstitel(model met chip) veroren of werd deze gestolen? 

Blokkeer deze onmiddellijk door gratis te bellen naar DOCSTOP . Zo voorkomt u het risico op frauduleus gebruik van uw document en de eventuele financiële gevolgen (bijv. : het openen op uw naam van een telefoonabonnement, aankoop via de post, enz.).
DOCSTOP is een gratis dienst, 24u/24u en 7 dagen per week bereikbaar.

FEDERALE POLITIE


De Federale en de Lokale Politie vormen samen de geïntegreerde politie.

LEZEN VOOR GEBRUIK KAN LEVENS REDDEN


Hoeveel chemische producten heb jij in huis?

Waarschijnlijk veel meer dan je denkt.  Van voor de hand liggende producten zoals ongedierte- en  onkruidbestrijdingsmiddelen, producten voor het klussen zoals lijmen, lijmverwijderaars, lakken, verf, white spirit, ... tot allerhande chemische schoonmaakmiddelen zoals toiletreiniger, ontvetter, ontstopper, bleekwater, producten voor vloeronderhoud, … maar ook luchtverfrissers, essentiële oliën en wascapsules.

MEDIWATCH


Eerstelijnsgezondheidszorg.

POLICE ON WEB


Voor een niet-dringend geval kun je hieronder aangifte doen via het digitaal loket.
Je aangifte zal als niet-dringend worden behandeld, en dit enkel op werkdagen en tijdens kantooruren.

Je hebt de keuze om jouw niet-dringende verklaring online af te leggen of om naar jouw commissariaat te gaan.

WELKOM BIJ WATERINFO


Waterinfo is een website van de Vlaamse overheid. Met deze website willen we jou zo correct mogelijk informeren over overstromingen en droogte. Hier worden alle metingen en voorspellingen samengebracht. Zo kunnen de nodige maatregelen getroffen worden om waterschade tot een minimum te beperken.

Nog meer links?