Startpunt Veiligheid

Inbraak

Definitie


Een alarmsysteem, inbraakalarm of alarminstallatie is een elektronisch systeem dat een alarm geeft bij gevaarlijke gebeurtenissen. Een gangbare term is inbraakalarm, doch de huidige alarmsystemen hebben meestal meerdere mogelijkheden, zoals het detecteren van brand, diefstal, bij een persoonlijk alarm (zoals een personen of bejaarden alarmsysteem), overval, enzoverder.


Voor een zekere en goede opvolging van de signalen moet het systeem aangesloten zijn op een particuliere alarmcentrale, ook meldkamer genoemd. Deze systemen zijn meestal te vinden in belangrijke gebouwen en soms in woningen of voertuigen. De dispatching kan dan, naargelang de gemaakte afspraken (alarmprocedure) de sleutelhouder, bewoner, bewakingsagent (interventie na alarm) dan wel de ordediensten alarmeren.


Zij kijken dan ter plaatse om te controleren wat de oorzaak van het alarm is. Door deze respons wordt voorkomen dat inbrekers zich toch veilig wanen en menen dat er toch niet gereageerd wordt.


In België dient de indienststelling van een alarminstallatie in de meeste gevallen te gebeuren door een door Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken (FOD BZ) erkende installateur, ook dient er jaarlijks een controle te gebeuren door een erkende installateur. De regelgeving errond wordt uitvoerig beschreven in de zogenaamde Wet Jambon (tot oktober 2017 werd dit voorafgegaan door de Wet Tobback).


Wenst u meer inlichtingen over een alarmsysteem, laat het ons dan even hier weten. Wij geven u met alle plezier vrijblijvende  informatie.